แซนโทนและอนุมูลอิสระ คืออะไรอะไรคือแซนโทน


 แซนโทนเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่สามารถพบได้ในผักและผลไม้ ในธรรมชาติมีแซนโทนมากกว่า 200 ชนิด และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันก็ให้ความสนใจในการค้นคว้าและวิจัยถึงคุณ ประโยชน์อันน่ามหัศจรรย์ของสารประกอบจากธรรมชาติชนิดนี้อย่างแพร่หลาย ใน ปัจจุบันมีการค้นพบอนุพันธ์ของแซนโทนในผลมังคุดมากกว่า 40ชนิด ซึ่งถือได้ว่ามังคุดเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีสารแซนโทนในธรรมชาติอยู่ในผลมาก ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมา โดยเฉพาะในบริเวณเปลือกของผลมังคุดจะมีแซนโทนตามธรรมชาติอยู่หนาแน่นที่ สุด และจากความจริงที่ว่าแซนโทนตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก การที่ผลมังคุดมีปริมาณแซนโทนอยู่อย่างมากมายจึงเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นและ พิเศษของผลไม้ชนิดนี้ 

  ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์หลายแขนงต่างมีผลวิจัยที่เชื่อถือได้และสนับสนุนคุณค่าอัน น่ามหัศจรรย์ของสารแซนโทนในผลมังคุด  โดยมีงานวิจัยยืนยันว่า แซนโทนมีคุณสมบัติในการลดขนาดของเนื้องอกที่เกิดในมนุษย์   ต้านการเกิดโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว(ลูคีเมีย) ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่อยู่ นอกเซลล์รวมทั้งความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งและยังมีผลการวิจัยที่ยืนยันว่าแซนโทนสามารถทำลายเซลล์ มะเร็งบางชนิดได้  การ ค้นพบแซนโทนตามธรรมชาติในผลมังคุดจึงเป็นความหวังของวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัยใหม่ ที่จะนำคุณประโยชน์ของแซนโทนไปใช้ในการบำบัดรักษาโรคบางชนิด รวมไป ถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต ในปัจจุบันมีงานวิจัยจาก ทั่วโลกมากมายที่ยืนยันถึงคุณประโยชน์ที่ดีของแซนโทนที่มีต่อระบบการทำงานใน ร่างกายมนุษย์ตัวอย่างเช่น

       1.เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งเท่าที่เคยค้น พบกันมาจากงานวิจัยทั่วโลกพบว่าแซนโทนในผลมังคุดสามารถป้องกันสารอนุมูล อิสระในร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าในน้ำผักและผลไม้อื่นถึง 20-30 เท่า

      2.เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบและยัง สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสที่อยู่นอกเซลล์ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่แม้แต่กลุ่มยาปฎิชีวนะก็ไม่สามารถจะออกฤทธิ์ไปครอบ คลุมได้

     3.ให้ผลในการลดอาการช้ำบวม ลดอาการปวดข้อที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยแซนโทนสามารถยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ Cox-1 และ Cox-2 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบบวมขึ้นในร่างกาย แซนโทนยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และลดอาการปวดข้อต่อในร่างกาย

      4.ลดอาการภูมิแพ้ มีผลการวิจัยที่ชี้ชัดว่า แซนโทน ส่งผลให้ Mast Cell มีการผลิตสารฮีสตามีนที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ได้น้อยลงส่งผลให้ระบบทางเดิน หายใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


      นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชนิดที่ค้นพบว่าสารประกอบแซนโทน มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิต และมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด

 *********************************************************************************************
**********************************************************************************************

อนุมูลอิสระ

มารู้จักกับอนุมูลอิสระ...ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
   

    อนุมูลอิสระ (Free radicals) หมายถึง โมเลกุล อิออนที่มีอิเลกตรอนวงนอกที่ไม่เสถียรและไวต่อการเกิดปฏิกิริยา Oxidationและเกิดปฏิกิริยา ต่อเนื่องทำให้เกิดการทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกาย อย่างมากซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิด ขึ้นตลอดเวลา ทั้งภายในร่างกายของเราเองและในสภาพ แวดล้อมรอบๆตัวเรา คุณทราบ หรือไม่ว่า ระบบเผาผลาญ  ในร่างกายและ การหายใจก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เ้กิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกาย เราได้

   นอกจากนี้ยังมีอนุมูลอิสระอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากปฎิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นภาย นอกร่างกาย  โดยสาเหตุหลักจะมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เช่นควันที่พ่นออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ จำนวนมหาศาลที่อยู่ตามท้องถนน,แสงแดด, รังสีต่างๆ, การติดเชื้อไวรัส, สารกันบูดหรือ แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในอาหารหรือในอากาศ และสุดท้ายยังเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างแรงและเร็ว เป็นเวลานาน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ธรรมดามากสำหรับคนทำงานแข่งกับเวลา   และการเดินทางที่รีบเร่งในแต่ละวัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระได้และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็ทำ ให้เซลล์ ในร่างกายของเราเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติและยังส่งผลให้ภูมิคุ้มกัน ของร่างกายอ่อนแอ ตามลงไป ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อลบ ล้างกระบวนการทำงานของอนุมูลอิสระจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่ในตัวเรานั่น เอง

    อนุมูลอิสระส่งผลให้เกิดโรคใดบ้างในร่างกายมนุษย์

    คุณเป็นคนหนึ่ง ใช่หรือไม่ ที่กำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้?

    1.พบก้อนเนื้อที่ผิดปกติตามร่างกาย(เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง)
    2.ปวดข้อ และ เกิดสภาวะปวดบวมที่ข้อต่อต่างๆตามร่างกาย(เสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อต่ออักเสบ)
    3.เกิดผดผื่นแดง แสบร้อน ตามร่างกาย และมีอาการไข้ขึ้นสูง(เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้)
    4.ประสบปัญหาไขมันในเลือดสูง(เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด)

     จากการวิจัยทางการแพทย์พบว่าอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายคนเรา เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิด ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม และจากผลการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่สามารถ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอนุมูลอิสระที่มีความเกี่ยวโยงโดยตรงและเป็นหนึ่ง ในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคดังต่อไปนี้
โรคมะเร็ง
      โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อมะเร็งในอาหาร การสูบบุหรี่ การสัมผัสถูกกับสารก่อมะเร็ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะมลภาวะของสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทุกขณะ ทำให้มีอัตราการเจ็บป่วยจาก โรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนมากมักมาพบแพทย์ เมื่อปรากฏาการชัดหรือมีการลุกลามของโรคมากแล้ว ทำให้การป้องกันรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร หากถ้าได้มีการตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก  จากการตรวจ หาสาร ที่จะช่วยบ่งชี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง(tumor markers) ในเลือดจะช่วยทำให้พทย์สามารถให้การรักษาได้ทันการณ์ ผู้ป่วยก็จะมีโอกาส หายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น
โรคข้ออักเสบ     ข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมคือโรคที่มีการอักเสบของข้อซึ่งสามารถทำให้เกิดความ เจ็บปวดข้ออักเสบ หรือข้อเสื่อมที่พบทั่วไปคืออาการอักเสบเรื้อรังในข้อต่อ ต่างๆของร่างกายพบได้มากในคนที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมของผิวหนัง บริเวณข้อต่อโดยเฉพาะข้อต่อในตำแหน่ง ที่รับน้ำหนักมาก ๆ อย่างเช่น สะโพก หัวเข่าหรือกระดูกสันหลังที่ปลายข้อต่อของนิ้วก็จะพบ ปัญหานี้ได้บ่อย โดยพบ ผู้ป่วยจำนวนมาก มีปัญหาของ ข้ออักเสบที่หัวแม่เท้า เมื่ออายุมากกว่า 55 ปี

โรคภูมิแพ้

   สาร ก่อภูมิแพ้เป็นสารที่มีอยู่รอบๆตัวเรา และสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติก่อภูมิแพ้ไม่เหมือนกันบางชนิด ก่อได้ง่าย บางชนิดก่อได้ยาก สารประเภทโปรตีนก่อภูมิแพ้ได้ดี สารเหล่านี้เข้าร่างกายได้ โดยการสูด หายใจเข้าไป เช่น ฝุ่นในบ้าน ตัวไรในฝุ่น ขนและรังแคของสัตว์เศษแมลง เกสรของดอกไม้ดอกหญ้า และวัชพืช ตลอดจนสปอร์ของเชื้อราที่มีอยู่ในอากาศอย่างมากมาย ในแต่ละฤดูกาลและในแต่ละ ภูมิประเทศ ที่มีเกสรพืช และสปอร์  ของเชื้อรา แตกต่างกันไป สารบางอย่างอาจเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และยาเป็นต้น สารบางอย่างอาจเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัส เช่น เครื่องสำอางเครื่องใช้ประจำบ้าน และสารบางอย่างอาจ เข้าไปได้โดยการฉีดเข้าร่างกาย เช่น ยา เป็นต้น

   อาการของโรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ (allergens)  ซึ่งเป็นสารจากภายนอก  ที่ผ่านเข้าไปในร่างกาย กับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับ สารก่อภูมิแพ้เข้า ไปกระตุ้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะ สุดแต่ว่าบุคคลนั้น จะมีระบบอวัยวะใดเป็นที่ตอบสนอง อาจแสดง  ออกในระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด อาจแสดงออกทางผิวหนัง เช่น ลมพิษ หรืออาจแสดงออกทางระบบทาง  เดินอาหาร เช่น อาเจียน อุจจาระร่วง บางรายเกิด ปฏิกิริยารุนแรง จนทำให้เกิดอาการหลายระบบพร้อมกัน  เช่น มีอาการช็อค หายใจไม่ออก และในผู้ป่วยบางราย อาการอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตในระยะเวลาอันสั้นได้

โรคไขมันในเลือดสูง
      โรค ไขมันในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูงคือภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ที่ เหมาะสม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และทำให้เกิดโรคหัวใจโรคไขมันใน เลือดสูงเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันจากสัตว์มากจนเกินไปและจากการ ศึกษาพบว่าระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญอย่างมากกับการเกิดหลอดเลือดตีบ ตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจผู้ที่มีภาวะไขมันเลือดสูงจึงมีโอกาส เป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดจนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ จนถึงแก่ชีวิตในที่สุด


จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่าการรับรู้เท่าทันของปัญหา และหาแนวทาง
   ป้องกันตัวเองจากเหตุแห่งการเกิดโรค คือแนวทางที่ดีที่สุดที่ ี่เราทุกคน
   ควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรก

     การพิจารณาอาหารที่ทานเข้าไปในร่างกาย และ การหลีกเลี่ยงมลภาวะเป็นพิษ เพื่อให้ห่างไกลจาก “อนุมูลอิสระ” (Free-radicals) น่าจะเป็นวิธีการป้องกันโรคร้ายได้ดีที่สุด และหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น คือการหาแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (a good source of Anti-Oxidants) ซึ่งสามารถหาได้ไม่ยากนัก จากผลไม้ของไทยเรา นั่นคือ มังคุด นั่นเอง