เซเรเนดคลับ

โปรแกรมสั่งซื้อสินค้าแบบหักบัญชีิเงินฝากธนาคารผ่านตู้ ATM อัตโนมัติรายเดือน

       เซเรเนดคลับ เป็นโปรแกรมสั่งซื้อสินค้าแ่บบรายเดือน ที่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงผ่านบริษัทสยามนิวตร้า และบริษัทจัดส่งสินค้าตามที่ท่านสั่งดังกล่าวถึงหน้าบ้านหรือสถานที่ใดก็ตามที่ท่านสามารถกำหนดได้เอง โดยท่านสามารถชำระบริการสั่งสินค้าแบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกให้กับทุกท่าน การทำรายการสั่งซื้อสินค้าแบบเซเรเนด 1 ครั้ง จะสามารถครอบคลุมการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านเลือกไว้นาน 4 รอบเดือน

 สิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับ คือ

1.สินค้าสมนาคุณพิเศษเพิ่มอีก 1 เท่า ของจำนวนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ จัดส่งพร้อมสินค้างวดสุดท้าย (งวดที่ 4) ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าเดือนละ 10 ขวด พอเดือนที่4 จะส่งให้ท่านเป็น 20 ขวดแต่หักแค่ 10ขวด กำไรเท่าตัวครับ
2.จัดส่งสินค้าฟรีถึงประตูบ้าน เริ่มต้นการสั่งซื้อตั้งแต่ยอดเพียง 400 พีวี 
3.สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท สยามนิวตร้า
4.สิทธิพิเศษในการได้รับส่วนลดในวาระโอกาสต่าง ๆ ที่ทางบริษํทจัดขึ้น

ขั้นตอนการสมัคร เซเรเนดคลับ


บริษํทสยามนิวตร้าออกแบบให้สมาชิกทุกท่านสมัครเซเรเนดผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1. Login เข้าสู่โปรแกรมระบบสมาชิกของท่านเอง ที่ www.iamsiamnutra.com
2.คลิกเลือกเมนู เซเรเนดคลับ  เลือกหัวข้อ สมัครเซเรเนด
3.เลือกชุดสินค้าที่ต้องการซื้อ พร้อมระบุสถานที่จัดส่ง
4.กดปุ่มยืนยันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5.ขั้นตอนต่อไปคือให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยผ่านตู้ ATM

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันการหักบัญชีเงินฝากผ่านหน้าตู้ ATM ตามขั้นตอนดังนี้

1.สอดบัตร ATM และป้อนรหัส
2.เลือกเมนู "กองทุนรวม/สมัครบริการ k-mobile Banking/อื่น "
3.เลืกเมนู สมัครบริการหักบัญชี อัตโนมัติ / เปลี่ยนเป็นบัญชี E-Saving
4.เลือกเมนู สมัครบริการหักบัญชี อัตโนมัติ (Direct Debit)
5.เลือกเมนู ระบุรหัสบริษัท
6.เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์
7.ใส่รหัสบริษัท 40357
8.ใส่รหัสสมาชิกของท่าน
9.กดปุ่มยืนยันการทำรายการเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
10.ตรวจสอบรหัสบริษัทและหมายเลขสมาชิกให้ถูกต้อง
11.รอระบบทำการ Regitor (ลงทะเบียน)
12.รับ ATM slip เก็บไว้เป็นหลักฐาน


          ในโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเซเรเนดสยามนิวตร้าจัดทำรายการสั่งซื้อที่ท่านระบุไว้และแจ้งกับธนาคารเจ้าของบัญชี เพื่อการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของท่านทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน หากการทำรายการดังกล่าวไม่พบข้อผิดพลาดประการใด ระบบจะทำการจัดส่งสินค้าภายในวันที่ 3 ของแต่ละเดือน ถึงหน้าบ้านท่านในวันรุ่งขึ้น (กรณีจัดส่งในเขต อำเภอเมือง)และจัดส่งภายนอกเขตอำเภอเมืองระยะเวลา 5-7 วันตามแล้วแต่เขตพื้นที่