ปฏิกิริยาขณะที่ทานผลิตภัณฑ์


    สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำผลไม้สกัด SUPER4RAC ( นิวตร้าซูติคอล ) จะปรากฎอาการดังต่อไปนี้แน่นอน..

1. ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย รู้สึกมึนงง ง่วงนอน   เรียกว่า ปฎิกิริยา ผ่อนคลาย

 ผู้ ที่ดื่ม SUPER4RAC จะมีอาการนี้มากที่สุดเลย คือมึนงงและง่วงนอน มันเกิดจากอวัยวะที่เกิดโรคภัยในร่างกายใกล้ฟื้นตัวระดับหนึ่งแล้ว

2. ดื่มแล้วมีอาการ ท้องผูก ท้องเสีย อาการเจ็บปวด บวม เหงื่อออก  เรียกว่า ปฏิกิริยา อ่อนไหว
 จะ มีแค่ 40% เท่านั้นเองของผู้ที่ดื่ม ถ้าดื่ม SUPER4RAC แล้วจะเกิดสรรพคุณดีขึ้นจะทำให้การต่อสู้กับโรคปรากฎชัดขึ้นภายนอกร่าง กายอย่างรวดเร็ว มันเป็นผลดีของ SUPER4RAC ไม่ใช่ผลข้างเคียง SUPER4RAC จะไม่มีพิษและผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ดื่มไปแล้วจะมีอาการเป็นฝี อาการเห่อ หรือ อาการเป็นพิษมีขี้ตามาก ปัสสาวะเปลี่ยน ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ปวดตามเส้นเอน ท้องเสีย  เรียกว่า ปฏิกิริยา ขับพิษ
 เกิดจาก SUPER4RAC กำลังสลายสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายมายังผิวหนังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นผลดี ไม่ใช่ผลข้างเคียง

4. ดื่มแล้วมีอาการเป็นไข้ อาการเจ็บปวด อาเจียน  อาการปวดท้อง เรียกว่า ปฏิกิริยา ฟื้นตัว
  เป็น อาการที่เกิดขึ้นมา เมื่อระบบไหลเวียนของเลือดเริ่มฟื้นตัว ทำให้สิ่งที่ขัดขว้างปิดกันของการไหลเวียนเลือดถูกชักทิ้งหรือดึงออกไป เลือดจะไหลเวียนดีอีกครั้ง

5. ดื่มไปแล้ว ไม่มีปฏฺิกิริยาใด ๆ มีน้อยมาก ๆ ส่วนใหญ่จะมีเยอะที่มีอาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
กรณีดื่มต่อเนื่อง ประมาณ 3-4 เดือน พึ่งมีอาการ แสดงว่าร่างกายของเราปรับสมดุลย์ของแต่ละคนต่างกัน
บางคนอาการปรากฎ 2-3 สัปดาห์  บางคน 1-7 วัน
ขึ้นอยู่กับความสมดุลย์ของร่างกายของแต่ละคนด้วย ส่วนใหญ่จะปรากฎอาการครับ

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ดื่ม SUPER4RAC มีดีกับดีเท่านั้น จะกำหนดให้หายภายในกี่วัน หรือกี่ขวดไม่ได้
แล้วแต่สภาพร่างกาย ความสมดุลย์และภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่คนด้วยครับ

ขอแนะนำว่า หากท่านรักสุขภาพ ควรอย่างยิ่งต้องมีไว้ประจำบ้านนะครับ...