บริษัท


สยามนิวตร้า
 นำหน้า ท้าทาย มั่งคั่ง ยั่งยืน

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่...บริษัทสยามนิวตร้าที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าถึงโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นและงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โอกาสในการดูแลสุขภาพของคนที่ท่านรักและปรารถนาดีมากที่สุด รวมไปถึงโอกาสที่จะสร้างธุรกิจบนความยั่งยืน ธุรกิจที่สามารถให้อิสรภาพทางด้านเวลาและความมั่นคงตลอดไป

comp

  สยามนิวตร้า ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ของคุณวิชา ตู้จินดาและคุณศุภศิลป์ วงศมาจารภิญญา เพื่อให้เป็นธุรกิจเครือข่ายของคนไทยที่สามารถสร้างอนาคตที่มั่นคง คืนกลับให้เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทั่วโลก เป็นตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล สนับสนุนและร่วมเป็นพลังในการสรรสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสังคมแห่งสุขภาพ ควบคู่ไปกับนักธุรกิจที่มีจรรยาบรรณงดงาม หลอมรวมศักยภาพของประเทศและพลังแห่งธุรกิจเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นแรงขับ เคลื่อนประเทศสังคมไทยวัฒนธรรมไทย และพี่น้องชาวไทย สู่ความสำเร็จระดับสากล

สินค้าผลิตโดย บจก. ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี ผู้นำ
ในอุตสาหกรรมนิวตร้าซูติกฯ และเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์นิวตร้าซูติคอลสู่ตลาดโลกมานานกว่า 10 ปีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเลขที่ นร 0306/พิเศษ 2484

สำนักงานใหญ่ 133 อาคารพิศาลพร 
พระราม 2

โทรศัพท์ 02-451 2647 

โทรสาร 02-451 2039รายละเอียดเพิ่มเติม....

บริษัททาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 2001โดย คุณวิชา ตู้จินดา เภสัชกรและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสนใจในงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากว่า 10 ปี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ถูกออกแบบ โดยเฉพาะให้สามารถเสริมสร้างระบบการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Functional Food Design) ให้กับบริษัทและหน่วยงานทางด้านอาหารชั้นนำทั่วโลก
       และนอกเหนือไปจากนี้  บริษัทฯยังทุ่มเทความสามารถและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตท้องถิ่นของประเทศ เพื่อดึงศักยภาพของสินค้าไทย ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น อันจะเป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชาวบ้านผู้ปลูกพืชสวนรวมทั้งงานวิจัยอีกมากมายที่เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย ทั้ง นี้เนื่องจากทางบริษัทฯมีความเชื่่อมั่นในศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นว่า สามารถที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกและสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จาก ต่างประเทศที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาที่สูงมากจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาที่สูงมาก
บริษัท ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด

 
       นับแต่บริษัททาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด ได้เริ่มดำเนินงานมา เรา จึงมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานที่ดีและได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพโรงงานจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าชั้นนำทั่วโลก  เราเข้มงวดกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษแบบโฮลว์ฟรุทเทคนิค  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีความสดชื่นรสชาดดีมากรับประทานง่าย  มีประโยชน์จากสารประกอบตามธรรมชาติสูง   มีประสิทธิภาพในต้านสารอนุมูลอิสระ
            
ทางบริษัทฯยังได้พัฒนาสินค้าในลักษณะของวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป ทั้งในรูปของน้ำผลไม้ 100%น้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำผลไม้แช่แข็งที่บริษัทคู่ค้าสามารถนำไปผลิตเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เช่นเป็นส่วนผสมในน้ำผลไม้หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่างๆเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์โยเกิรตหรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ไอสครีม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมังคุดไทยได้สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญเสมอม

คงไม่น่าแปลกใจที่เราจะบอกว่าในวันนี้  บริษัท ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรีจำกัดได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สินค้าไทยชนิดหนึ่งได้รับการ ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดโลก และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่แม้แต่บริษัทผู้ผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก หลายบริษัทก็วางใจที่จะใช้บริการจากงานวิจัยของเรา
กับงานวิจัยที่ละเอียดอ่อนที่สุดถึง                  เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด
ด้วยการทุ่มเทบุคคลากรทางการแพทย์  เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์การอาหาร เวลาและเงินทุน  เพื่อ ไขความลับจากธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่ในผลไม้มหัศจรรย์ชนิดนี้และด้วยวิทยาการ สมัยใหม่ที่ทำให้เราสามารถสกัดสารประกอบอันทรงคุณค่าจากธรรมชาตินี้ได้โดย ยังคงคุณค่าและความสดชื่นจากผลมังคุดสด  ทับทิม โกจิเบอรี่ ได้ทุกประการ
      
     ทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราสรรสร้างขึ้น  จึงมาจากความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในคุณค่าอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  เริ่มจากกระบวนการวิจัยค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ งาน วิจัยเป็นจำนวนมากถูกออกแบบโดยจำเพาะเจาะจงเพื่อให้กระบวนการค้นคว้าที่ได้ วางแผนไว้นำไปสู่ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีประโยชน์และเสริมสร้างกระบวนการทำงานต่างๆที่สำคัญภายในร่างกาย       กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน  เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยที่สุดถูกเลือกสรรนำมาใช้  ที่ทาโกฟู้ดส์ฯ เรามีห้องแลปเพื่อการค้นคว้าวิจัยอันทันสมัย Facilitiesที่เรามีอยู่ทำให้เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจเช็คหาค่าความเข้มข้นของสารประกอบแซนโทนจากธรรมชาติได้ในทุกหยดของผลิตภัณฑ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณค่าอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่จากธรรมชาติจะถูกส่งผ่านจากผลมังคุดสดทุกผลคัดสรร และพร้อมที่จะเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต  เพื่อสุขจิตที่ดีและสุขภาพกายที่พร้อมในทุกด้าน