ใบรับรองงานวิจัยสารแซนโทน

ใบรับรองงานวิจัยจากหลากหลายสถาบันทั่วโลก
ระบุว่า สารแซนโทนในมังคุดสามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ดังรูป