สยามนิวตร้า OPP ภาคภาษามลายูกลับมาอีกครั้งนะคะ ตามคำเรียกร้อง
เอาใจสำหรับพี่น้องมุสลิมทุก ๆ ท่าน
ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสยามนิวตร้า OPP
ภาคภาษามลายู ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556 นี้ 
ณ ห้องประชุม อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
เวลา 13.30 - 17.00 น. 
จัดโดย AGS คุณรอซีดี ดุลมาตร (ช่างดี) 
เบอร์ติดต่อ 089-6554646 หรือ 090-1807050

ท่านที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

ผู้เข้างานในครั้งนี้ ท่านจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับ
บริษัทสยามนิวตร้า ผลิตภัณฑ์ของสยามนิวตร้า 
และสุดยอแผนการตลาด และจะได้รับเทคนิคต่าง ๆ 
ในการทำธุรกิจเครือข่าย โดยการบรรยายในครั้งนี้
เราจะบรรยายโดยใช้ภาษามลายูเท่านั้น เพื่อพี่น้องชาวมุสลิม
ทุกท่านได้เข้าใจและเข้าถึงบริษัทสยามนิวตร้าอย่างลึกซึ้ง