ดอกสายน้ำผึ้ง

ประโยชน์และสรรพคุณของดอกสายน้ำผึ้ง

 ประโยชน์และสรรพคุณตามตำราการแพทย์แผนจีน

มีรสอมหวานเย็น
  • มีฤทธิ์ระบายความร้อน มีฤทธิ์ขับพิษ แก้แผลฝี แผลเปื่อน บวม (มักใช้ภายนอก)
  • มีฤทธิ์ผ่อนคลายและกระจายความร้อน ใช้แก้บิด มีพิษร้อน ถ่ายบิดเป็นมูกเลือด